Лешје

Издвојено одељење, неподељена школа

Школа у Лешју...

Важно је напоменути

Још неке корисне информације...

И тако је време пролазило...