Клачевица

Издвојено одељење, четвороразредна

Школа у Клачевици...

Важно је напоменути

Још неке корисне информације...

И тако је време пролазило...